logo Helse Midt-Norge

Dette er Helse Midt-Norges porteføljekontor

I mai 2016 ble Hemit ansvarlig for porteføljekontoret på oppdrag fra eieravdelingen i Helse Midt-Norge. Porteføljekontoret fungerer som sekretariat for styringsgruppe eHelse og skal legge til rette for at de kan følge opp og styre eHelse-programmene på en god og effektiv måte. Men hva innebærer egentlig dette?  

Publisert 27.02.2017
Sist oppdatert 13.03.2017
Et par kvinner smiler
Det er helseforetakene som identifisere behov for utvikling av ny teknologi og forbedring av eksisterende systemer, og gjennom regelmessige møter  
prioriterer og rangerer porteføljen.

Vi har spurt lederen av porteføljekontoret, assisterende direktør i Hemit, Siri Berg.
 

Hva gjør porteføljekontoret?

– Porteføljekontoret er underlagt eieravdelingen i Helse Midt-Norge som blant annet vurderer og prioriterer nye prosjektforslag. Disse forslagene går videre til programstyrene og til slutt til styringsgruppe eHelse som avgjør om prosjektet skal gjennomføres.Endringer vurderes samlet i foretaksgruppen og besluttes endelig av AD i Helse Midt-Norge RHF.  Viktigheten av et porteføljekontor er spesielt stor i større saker som krever en fellesskapsløsning. Dette kan være prosjekter hvor hele Helse Midt-Norge er involvert, eller prosjekter som kommer fra nasjonalt hold. Porteføljekontoret har også et ansvar for å overvåke og rapportere samlet for porteføljen samt være et sekretariat for Styringsgruppe eHelse.
 

Hvor kan jeg presentere en god prosjektidé og hvordan er prosessen?

– Du kan henvende deg til IT-sjefen i ditt helseforetak, som deretter kan vise veien videre. Er det snakk om forbedringer av eksisterende systemer kan du henvende deg til de regionale brukergruppene. Det er også IT-bestillere og superbrukere ute på klinikkene som kan fungere som bindeledd for å rapportere behov, og disse kan du også kontakte angående videreutvikling av systemer. Omhandler ideen eller behovet nye konsepter, bør du legge det frem som et prosjektforslag i prosjektweb eller du kan ta direkte kontakt med Porteføljekontoret.
 

Hvordan vurderer porteføljekontoret henvendelsene de får?

– Tre ganger i året utarbeider Porteføljekontoret en innstilling til prioritering av nye prosjekter. Hvor omfattende en idé er, avgjør i hvor stor grad porteføljekontoret må involveres. Når det er snakk om mindre lokale prosjekter som foretakene betaler selv, kan de ofte avklares uten å inkludere porteføljekontoret. Disse kan heller gå via linjeledelsen i Hemit. Porteføljekontoret håndterer alt som finansieres av regionale midler.  
 

Hva er Helseplattformen, og hvordan påvirker prosjektet porteføljekontoret?

– Helseplattformen er en stor satsning i Helse Midt-Norge som skal anskaffe ny elektronisk pasientjournal og er organisert som et program med en egen styringslinje. Det at vi nå har et så stort program vil nok føre til at mange av ideene til nyutvikling vil bli ivaretatt i Helseplattformen.
 

Hva er det viktigste kontoret gjør i 2017?

– Det viktigste for Porteføljekontoret er å følge opp prosjekter og leveranser. Et nytt område porteføljekontoret i år for første gang også skal vurdere er gevinstoppnåelse fra tidligere avsluttede prosjekter. Dette vil være sentralt for arbeidet porteføljekontoret gjør i 2017.


Kjernegruppen i porteføljekontoret er:

 • Siri Berg - Assisterende direktør i Hemit, leder av porteføljekontoret
 • Marianne Nymoen – Porteføljekoordinator, Hemit
 • Arild Pedersen - IT –sjef, RHF

I tillegg har følgende personer viktige roller:

 • Astrid Bjørgum - gruppeleder Prosjekt , Hemit 
 • Simone Wiezer - arkitekt, Hemit
 • Stig Håvard Solum - gruppeleder Arkitektur, Hemit
 • Helge Stensønes, porteføljekoordinator Klinisk Støtte, Hemit
 • Tone Merete Selnes Lorentzen, porteføljekoordinator Pasientbehandling og samhandling, Hemit
 • Roger Presthus, porteføljekoordinator Virksomhetsstyring, Hemit
 • Inger Dyrendahl, porteføljekoordinator Teknologi  og infrastruktur, Hemit
 • Mari Kleppan, kommunikasjonsrådgiver, RHF
 • Lovise Kjørsvik, kommunikasjonsrådgiver,Hemit
 • Hilde Karlsen, rapporteringsansvarlig gevinster, Hemit