logo Helse Midt-Norge

Digitale innbyggertjenester i Helse Midt-Norge

Prosjektet har som mål å tilby digitale innbyggertjenester knyttet til rutineultralyd for gravide ved St Olavs hospital. Tjenestene vil bli tilgjengelige for innbyggerne via helsenorge.no og portalen «Min helse». Innbyggerne skal få en oversikt over sine timer i spesialisthelsetjenesten og mulighet til å kunne be om å endre tidspunkt for timen.

Publisert 10.10.2017

Kick off i prosjektgruppen Digitale innbyggertjenester i Helse Midt-Norge

I midten av september ble det gjennomført en kick off  i Hemit sine lokaler. 

illustrasjonsfoto
Prosjektgruppen ved fødeavdelingen; Jannicke Wiig, Eli Kristin Wiig, Christian Tappert, Turid Moe Holst, Kjell Åsmund Salvesen og Morten Dreier

Arbeidet som gjøres ved fødeavdelingen skal danne grunnlaget for at digitale innbyggertjenester skal tilbys alle pasientgrupper i Helse Midt-Norge. Under samlingen ble det arbeidet med interessentanalyse og beskrivelse av eksisterende prosess knyttet til henvisning og tildele time. Planlegging av  prosjektet forventes å være fullført i løpet av høsten 2017, og oppstart av digitale innbyggertjenester for fødeavdelingen skal starte opp i løpet av første halvdel av 2018. Prosjekteier er Kjell Åsmund Salvesen, klinikksjef  St.Olavs hospital som deltok sammen med prosjektdeltagere fra fødeavdelingen ved St Olavs og prosjektleder i Hemit. Prosjektet har som mål å tilby digitale innbyggertjenester knyttet til rutineultralyd for gravide ved St Olavs.