logo Helse Midt-Norge

Felles journal gir tryggere pasientbehandling

Bedre tilgang til helseopplysninger fører til en bedre hverdag både for pasient og helsepersonell. Dette er status etter 1 år med felles journal i Helse Midt-Norge. 

Publisert 30.11.2016

I oktober 2015 etablerte Helse Midt-Norge felles journal. Felles journal innebærer at journalopplysninger er tilgjengelig for helsepersonell ved alle sykehusene i Midt-Norge. Dette fører til at pasienter får en raskere og tryggere behandling.

En forenklet hverdag

Hverdagen til helsepersonell har blitt enklere forteller fagsjef i Helse Nord-Trøndelag Paul Georg Skogen. – Når en pasient for eksempel fikk behandling både på Levanger og St. Olavs Hospital måtte man tidligere ringe til vakthavende lege og be om å få fakset nødvendige opplysninger. Dette var både tungvint, og en stor belastning for pasienten, sier Skogen.

En mann med briller

-I dag har helsepersonell direkte mulighet til å lese pasientens journal og sende elektronisk melding via den felles journalen. Dette er en vinn-vinn situasjon både for pasienten og for helsepersonell, avslutter Skogen

Etter at felles journal ble etablert har også LAB-svar og røntgenbilder blitt gjort tilgjengelig mellom sykehusene i Helse Midt-Norge.