logo Helse Midt-Norge
Illustrasjonsbilde

Helseplattformen

Helseplattformen
- én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge

Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Selskapet skal innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele  Midt-Norge. For første gang skal det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister.

Journalen skal sette pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten.

Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvings-arena for det nasjonale målbildet "Én innbygger - én journal". Arbeidet som gjøres her er et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Alle kommuner i Midt-Norge er med i programmet gjennom opsjonsavtaler.

Du kan lese mer om Helseplattformen AS og innføringsprosjektet på helseplattformen.no

Sist oppdatert 02.10.2020