logo Helse Midt-Norge

IKT støtte til forskning

Prosjektet har som mål å gi en bedre IKT støtte til forskningsprosjekter ved å få på plass rutiner og løsninger for sikker lagring og deling av forskningsdata. 

Publisert 10.10.2017

Kick off i prosjektgruppen IKT støtte til forskning


illustrasjonsfoto
Prosjektdeltagerne fra venstre: Simone Wiezer (Hemit), Ingvild Klevan (Sykehusapoteket), Torbjørn Øvreness (St Olavs), May-Britt Melandsø Kjelsaas (RHF), Randi Kallar Devold (NTNU), Kristine Hole (HNT), Rune Midgard (HMR) og May-Britt Sjåholm (Hemit).


Alle foretakene i Helse Midt-Norge er representert i prosjektgruppen, i tillegg til deltager fra NTNU, virksomhetsarkitekt og prosjektleder fra Hemit. Prosjektet er i planleggingsfasen og det ble arbeidet med interessentanalyse og beskrivelse av eksisterende prosesser i løpet av arbeidsmøtet.  Planlegging av  prosjektet forventes å være fullført i løpet av høsten 2017, og oppstart ved pilotavdeling er planlagt i 2018.