logo Helse Midt-Norge

K2 - veien videre med SAP

Hensikten med programmet er å sørge for innføring av logistikk og produksjon på de områdene som ikke ble dekket av HMN LØ. Programmet K2 – Videre med SAP, er en videreføring av HMN LØ som ble ferdigstilt i juni i år.

Publisert 20.12.2017

Planlagt ferdig i 2020


- I første omgang blir det å innføre støtte for legemiddelforsyning, sier Jan Magne Avlesbug, programleder for K2. Prosjekt Legemiddelforsyning startet opp i oktober og er planlagt fullført i juni 2020– Når støtte for legemiddelforsyning er innført, får vi vurdere de øvrige logistikkområdene som utstyr, eiendom, bygg og anlegg, avslutter Avlesbug.

illustrasjonsfoto


Prioriterer Legemiddelforsyning

I dag benytter Sykehusapotekene programvaren FarmaPro for forsyning, lager, salg og leveranse av legemidler. FarmaPro avvikles innen september 2021 og dette er bakgrunnen for at Legemiddelforsyning er prioritert først.


Programmet K2

Prosjektgruppen består i dag av deltagere fra Sykehusapoteket, Hemit og driftssenteret DSLØ logistikk og økonomi. Prosjektgruppen arbeider nå med kartlegging av dagens prosesser i sykehusapotekene, men etter jul starter arbeidet med design og utvikling av ny løsning.

illustrasjonsfoto


Nasjonalt samarbeid

Prosjekt Legemiddelforsyning samarbeider med Sykehusapotekene i øvrige helseregioner om felles løsning for salg og reseptbehandling i publikumsapotekene. Denne løsningen skal integreres med logistikk- og økonomiprosessene i SAP. Sykehusapotekene er også i ferd med å etablere et lokalt innføringsprosjekt som skal arbeide for en smidig innføring av SAP og nytt reseptur- og butikkdatasystem.