logo Helse Midt-Norge

Læringsportalen tilgjengelig på internett

Helse Midt-Norges Læringsportal var tidligere en ren ansattportal. Nå har andre brukergrupper, som primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten (andre helseregioner), pasienter, pårørende, studenter, vikarer, nyansatte og andre, fått tilgang til å ta kurs i Læringsportalen.

Publisert 03.04.2017
- Ansatte i Helse Midt-Norge kan fra internett, starte eller fortsette på kurs som ble startet på jobb, sier Kjell Åge Nilsen, ansvarlig for Læringsportalen i Helse Midt-Norge. - De har tilnærmet lik brukeropplevelse uavhengig om Læringsportalen startes fra Puls-PC eller private enheter.

Læringsportalen fungerer for alle typer enheter, som PC, mobiltelefoner og nettbrett. Nettstedet er nå også universelt utformet.
Læringsportalen fungerer for alle typer enheter, som PC, mobiltelefoner og nettbrett. Nettstedet er nå også universelt utformet.


- Læringsportalen fungerer etter nettbutikkprinsippet. Det vil si at alle kurssider er synlig for alle. Hvis man skal melde seg på et klasseromskurs eller starte et e-læringskurs/video må man identifisere seg, hvis det aktuelle kurset krever det. Alle gjennomførte kurs blir overført automatisk til Kompetanseportalen for ansatte.
Læringsportalen ble oppgradert i januar og det ble implementert mange feilrettinger og forbedringer av Læringsportalen, avslutter Nilsen.


Her finner du læringsportalen