logo Helse Midt-Norge

Moderniserer pasientadministrasjonen

Helseforetakene får snart et mer moderne brukergrensesnitt for pasientadministrasjon.

Publisert 17.02.2016
Et par kvinner som sitter ved et skrivebord med datamaskiner

Det nye brukergrensesnittet, myWay2PAS, er allerede i bruk innenfor psykisk helsevern for voksne og skal i løpet av 2017 tas i bruk i alle sykehusene. Men først må det testes ut.

I januar startet et nytt pilotprosjekt for å samle erfaringer fra foretakene.   -Her samler vi erfaringer og kartlegger behov for endringer av myWay2PAS, sier Øyvind Hauge som er leder for prosjektet Klinisk Arbeidsflate. -Piloten gir oss trygghet for at brukergrensesnittet vil være verdifull for helseforetakene og Hauge ønsker å takke alle som har stilt opp og vært med på å avdekke forbedringsområder for prosjektet, det har vært verdifullt.

Her er oversikt over de som har vært med i piloten fra Midt-Norge: ØNH og Infeksjonsmedisin ved St. Olav, Nevrologen Namsos og Barneavdelingen Levanger fra Helse Nord-Trøndelag, samt Kirurgisk avdeling Ålesund og Kreftpoliklinikk Molde fra Helse Møre og Romsdal for deltagelse i piloten.