logo Helse Midt-Norge

Ny digital løsning for rapportering på sårinfeksjoner

6. september tok alle sykehusene i Midt-Norge i bruk en ny IKT-løsning som gir smittevernansatte mulighet til å kommunisere digitalt med pasientene etter at de har kommet hjem fra operasjon. 

Publisert 10.10.2017
IKT -løsningen MRS (medisinske kvalitetsregister) POSI (postoperative sårinfeksjoner) er utviklet av Helse Midt-Norge IT (Hemit), og kommunikasjonen mellom sykehus og pasienter foregår via den nasjonale portalen www.helsenorge.no.

Sykehusene er pålagt av Folkehelseinstituttet til å kontakte og rapportere på sårinfeksjoner etter at en pasient har vært operert. Tidligere har dette foregått ved at sykehuset sendte fysiske brev hjem til alle pasientene - og pasientene måtte på sin side også svare i brevs form.


illustrasjonsfoto
Runa Heimstad, fagdirektør ved St.Olavs hospital

Imponert over arbeidet

– Den viktigste gevinsten med løsningen er bedret kvalitet på data og redusert personellbruk. Det betyr at vi kan frigi tid til å drive smittevern, jobbe mer ute i klinikkene og utfordre fagmiljøene på hva de kan gjøre for å forbedre seg. På sikt tror vi dette vil bidra til å redusere omfanget av sykehusinfeksjoner. Jeg er imponert over arbeidet som er gjort, og er svært glad for at prosjektet avsluttes med en gevinstrealiseringsplan, sier fagdirektør ved St. Olavs hospital, Runa Heimstad.


Datasikkerheten viktigst

I tillegg til at kommunikasjonen har blitt digital og dermed sparer tid både for helsepersonell og pasienter, så er datasikkerheten i løsningen kanskje det aller viktigste.

– Løsningen er tilgangsstyrt. Det betyr at hver bruker kun har tilgang til sine data. Det er heller ikke lagt opp til fritekstfelt i løsningen, noe som betyr at risikoen for misforståelser og tastefeil ikke vil være en utfordring, sier prosjektleder Tonje Bårdli fra Helse Midt-Norge IT (Hemit).

Prosjektet har vært bemannet med deltakere fra smittvernsmiljøene fra alle helseforetakene i Helse Midt-Norge.
– Vi har jobbet tett sammen om utformingen av løsningen, testing og rådføring underveis, sier Bårdli.