logo Helse Midt-Norge

Ny EKG-løsning

Ny lagring av digital EKG har ført til økt pasientsikkerhet og effektivisering på sykehusene.

Publisert 27.02.2017


Kristoffer S. Fossdal mener det er en fordel at EKG kommer raskt inn i journalen, men han er avhengig av å ha en PC tilgjengelig.

Tidligere ble EKG skrevet ut på papir for så senere å bli scannet inn i journal av en sekretær. Dette var både tidkrevende og satte også pasientsikkerheten i fare. I den nye løsningen lagres EKG automatisk i pasientens journal. EKG data er da tilgjengelig for vurdering av lege straks det er tatt, noe som bidrar til økt effektivitet og bedre pasientsikkerhet.

 -Det gjør det mulig for oss på St. Olavs Hospital å vurdere en EKG tatt på Levanger noe som vil være en stor fordel for oss og pasienten, sier Kristoffer S. Fossdal, lege ved klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs Hospital. Det nye lagringssystemet gjør det også mulig å sammenligne EKG-er fra forskjellige perioder, noe som gjør det lettere å oppdage eventuelle endringer som kan være av relevans.

Alle pasientdata for EKG samles i en database slik at disse er tilgjengelig for aktuelt klinisk personale innen Helse Midt-Norge. Ved en slik løsning vil pasientdata kunne følge pasienten ved flytting mellom enheter, og ved innleggelser på andre sykehus enn hvor pasienten først var innlagt.

.Løsningen rulles nå ut i hele regionen til fordel for både pasienten og ansatte.