logo Helse Midt-Norge

Stans av nasjonalt AMK-prosjekt

Det nasjonale prosjektet for anskaffelse av ny teknologi til AMK er stoppet.

Publisert 15.06.2017
Sist oppdatert 16.06.2017

illustrasjonsfoto

Prosjektet skulle anskaffe et felles system til bruk ved landets AMK-sentraler, uavhengig av hvordan disse er bemannet og organisert. Dette har stilt strenge krav til en robust teknisk løsning. Gjennom prosjektet har det vært vanskelig å få bekreftet at det finnes en ferdig løsning som kunne dekke det nødvendige behovet - med en håndterbar kompleksitet og risiko. Styret i Nasjonal IKT har dermed besluttet å stoppe prosessen.

I Helse Midt-Norge har porteføljekontoret satt ned en arbeidsgruppe som innen 15.9. skal beskrive konsekvenser av stans i det nasjonale prosjektet samt beskrive og vurdere mulige veivalg videre. Dette arbeidet skal gjøres i samarbeid mellom AMK-miljøene, RHF, Helseplattformen og Hemit.

Her kan du lese nyhetsaken Nasjonal IKT har lagt ut