logo Helse Midt-Norge

Vant konkurransen - men ikke navnet

Programmet for ny pas/epj skal hete «Helseplattformen». Harriet Giskegjerde ble trukket ut som den heldige vinneren av iPad etter trekning.

Publisert 03.06.2016

Responsen på navnekonkurransen var større enn antatt. Rundt 150 medarbeidere i Helse Midt-Norge kom med godt over 200 forslag på navn. Forslagsstillerne kom fra alle helseforetakene i regionen.

En jury gjennomgikk alle foreslåtte navn, og satte relativt omfattende ønskemål for valget. Navnet burde:

- være distinkt og skille seg fra andre navn

- gi grunnlag for assossiasjoner som kan knyttes til programmets innhold

- fungere enten det blir et program/system for spesialisthelsetjenesten alene, eller for hele helsetjenesten i Midt-Norge

- fungere både som navn på programmet og på en framtidig pasientjournal

- Til syvende og sist havnet vi ned på et navn som ikke sto på lista, nemlig «Helseplattformen». Navnet har også fått undertittel «for pasientens helsetjeneste». Navnet skårer meget godt på alle kriterier. Men samtidig må vi jo holde ord om iPad, så vi foretok en trekning blant alle de som hadde tatt seg bryet med å foreslå navn. Harriet Giskegjerde ble den heldige vinneren, sier Helseplattformens kommunikasjonssjef Trond G. Skillingstad.

Giskegjerde er seksjonsleder ved kirurgisk klinikk på Ålesund sykehus. Hun hadde ikke hørt om anskaffelsesprogrammet før navnekonkurransen kom.

- Jeg ser jo at dette er noe organisasjonen skal jobbe mye med framover, så derfor engasjerte jeg meg i navnekonkurransen. Og dessuten var det jo også mulighet for en fin premie, da. Navneforslaget mitt var «Pasilex», men Helseplattformen synes jeg ble veldig bra, sier en tilfreds iPad-vinner i Ålesund.