logo Helse Midt-Norge

Videreutvikler suksessen eSP

Elektronisk standardiserte pasientforløp (eSP) gir avdelingene en mye bedre mulighet til å se hva som fungerer – og ikke fungerer – i oppfølgingen av pasientene ved sykehuset. Til nå har det vært brukt på kreftforløp, men eSP skal nå videreutvikles til også å kunne brukes på andre sykdomsforløp.

Publisert 27.02.2017
Sist oppdatert 10.03.2017

Lisbeth Dahlhaug er prosjektleder for eSP og  forteller at systemet fungerer som et speil av virkeligheten og gjør det lettere å se helheten i pasientforløpene. Hun legger til at eSP får frem forsinkelser som spesielt kan oppstå når en pasient flyttes mellom avdelinger, klinikker eller sykehus.

- For å kunne inkludere flere pasientforløp må verktøyet videreutvikles slik at også andre typer data kan tas inn. Det er dette vi jobber med nå, forteller Dahlhaug. Listen over standardiserte pakkeforløp som bør inn i eSP er lang, men forløpet for psykose, diabetes og hjerneslag er spesielt aktuelle.

Det viktigste arbeidet i år er knyttet til implementering og opplæring av eSP, i tillegg til videreutvikling av applikasjonen. Det unike med løsningen er at den samler dagsferske data. Data settes sammen i forløpskontekst og fungerer som et styrings- og analyseverktøy som gjør det lettere å oppdage flaskehalser i tide.

– Det blir som en liten smakebit av hva Helseplattformen kan by på, når det gjelder gjenbruk av strukturerte data, avslutter Dahlhaug.

Forløpskoordinator på St. Olavs Hospital, Grete Fløttum, mener det viktigste hun bruker eSP til er å sørge for at pasientene får behandling til riktig tid.

En person som sitter ved et skrivebord med en datamaskin