logo Helse Midt-Norge

Behandling i utlandet

Pasienter som ikke kan få behandling i Norge, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet etter Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-1b, 5.ledd.

Sist oppdatert 22.09.2017