logo Helse Midt-Norge

Hjelp til å velge behandlingssted

Skal du til undersøkelse eller behandling ved et sykehus? Du kan selv velge behandlingssted. Informasjonstjenesten velg behandlingssted gir deg informasjon om hvilke rettigheter du har og hjelper deg med å velge det som er best for deg. 

De som blir syke og får henvisning til sykehus, har rett til å velge behandlingssted. Før de tar en beslutning er det viktig at de har god informasjon om hvilke alternativer de har.  På nettsiden "Velg behandlingssted" finnes det informasjon som gjør det enklere å velge.

Trenger du hjelp til å velge? Som pasient kan du ringe ringe Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00 og be om å få snakke med en pasientrådgiver. Du kan også ta direkte kontakt med regional pasientrådgiver i Midt-Norge på telefon 800 41 004.

På nettsiden velg behandlingssted har blant annet informasjon om ventetid og antall utførte behandlinger ved hvert behandlingssted. På nettsiden finnes også informasjon om rettigheter, oppdatert kunnskap om sykdommer og behandlinger, og lenker til nasjonale kvalitetsindikatorer.


Pasientrådgivere er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. På telefon kan du få individuelle råd om valg av behandlingssted og om rettighetene dine. Pasientrådgiverne har taushetsplikt. I Helse Midt Norge er det Astrid Brudeseth som er regional pasientrådgiver. Du når henne direkte på 800 41 004.


Fastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted. Som henvisende lege bør du i samarbeid med pasienten undersøke ventetider ved ulike behandlingssteder. Fastleger og annet helsepersonell har eget prioritert telefonnummer inn til pasientrådgiverne for mer informasjon om tjenesten Velg behandlingssted: 
800 50 004 
Sist oppdatert 17.01.2019