logo Helse Midt-Norge

Forskning og innovasjon til pasientens beste

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet lager de fire regionale helseforetakene hvert år rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste - Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenestene"

Rapporten presenterer pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet, samt nøkkeltall for forskning og innovasjon. 

Her kan du lese den årlige rapporten innen forskning og innovasjon fra de fire regionale helseforetakene.

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2022 (pdf)

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2021 (pdf)

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2020 (pdf)

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2019 (pdf)

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2018 (pdf)

Her kan du lese forskningsrapporten fra 2017 (pdf)

 

Sist oppdatert 04.04.2024