logo Helse Midt-Norge

Formidling og regionalt samarbeid

Alle som mottar forskningsmidler fra Helse Midt-Norge oppfordres til å delta på Helse Midt-Norges regionale forskningskonferanse hvert andre år for å presentere forskningsresultater og bidra til forskningssamarbeid i regionen. Det forventes også at forskningsresultater formidles i egen/samarbeidende institusjoner og på nasjonale så vel som internasjonale arenaer.

Prosjekter som får innvilget forskningsmidler kan bli forespurt om å bidra med presentasjoner av prosjektet sitt i ulike forum i regi Helse Midt-Norge, eksempelvis Månedens prosjekt.

Sist oppdatert 04.04.2024