logo Helse Midt-Norge

Rapportering

Forskere som har mottatt midler fra Helse Midt-Norge er pliktig til å rapportere årlig på sitt prosjekt via eRapport, et felles forskningsregister for de fire regionale helseforetakene. Rapportene er offentlig tilgjengelige, og det er mulig å søke på rapporter fra tidligere år.

Rapportering er en forutsetning for videreføring av midler fra Helse Midt-Norge. Alle som har mottatt midler vil få tilsendt e-post med anmodning om rapport i januar hvert år. Rapporten skal gi en oversikt over aktiviteten i prosjektet det foregående året. Manglende rapportering kan føre til at midlene trekkes tilbake før prosjektperiodens utløp.
 
Innsendte rapporter ligger til grunn for videre rapportering til Helse og Omsorgsdepartementet, samt den nasjonale rapporten Forskning og innovasjon til pasientens beste, som utarbeides i fellesskap av de regionale helseforetakene.
Sist oppdatert 04.04.2024