logo Helse Midt-Norge

Ny kompetanseportal innføres

Vi samler nå all dokumentasjon knyttet til kompetanse på et sted – Kompetanseportalen. Det vil gi den enkelte leder en kontinuerlig oversikt over enhetens kompetansebeholdning, samtidig som den ansatte vil ha oversikt over den kompetanse som kreves for utøvelsen av sin funksjon.

Publisert 09.05.2016
Bord

Trygghet for pasientene

-Spesialisthelsetjenesten er en kunnskapsbedrift som setter høye krav til sine ansatte, sier HR direktør i Helse Midt-Norge Anne Katarina Cartfjord. – Rett brukt gir Kompetanseportalen en regelmessig oversikt over enhetens kompetansebeholdning og de ansatte må også selv ta eierskap til egen kompetanseutvikling ved å innfri tildelte kompetansekrav. Dette muliggjør en bedre veiledning av ansattes utdanningsløp og en trygghet for at pasientene blir møtt av ansatte med riktig kunnskap og kompetanse, avslutter hun.

Nyttig verktøy for alle ansatte

For leder vil Kompetanseportalen være et nyttig styringsverktøy som forenkler og effektiviserer hverdagen. For den enkelte ansatt betyr det at man lettere får tilgang til egen opplæring, CV og andre utviklingstiltak knyttet til kompetanse.

 -Frem til nå har det vært vanskelig å holde oversikten over kompetansen og opplæringen til alle ansatte. Kompetanseportalen gir oss hele tiden oversikt over opplæring, relevante kurs, utdanning, funksjonsbeskrivelse og utviklingsplaner på samme plass sier Mari Jebens som er seksjonsleder på St. Olavs Hospital.

All dokumentasjon på et sted

Det stilles i dag høye krav til gjennomføring og dokumentasjon av kompetanse noe ledere og fagansvarlige bruker både ressurser og tid på å administrere. Frem til i dag har mye dokumentasjon vært på papir, regneark eller håndtert av andre systemer.

  -Før måtte jeg signere opplæringsprogrammene for hånd og ta vare på de i permer. Med kompetanseportalen slipper jeg dette sier Marit Sivertsen som er seksjonsleder på Kristiansund sykehus. -Jeg synes det er fantastisk å kunne samle oversikt over kompetanse og kompetanseutvikling til den enkelte medarbeider på ett sted. For meg som leder har jeg med kompetanseportalen et greit overblikk over min enhets kompetanse og fargekoder gjør det enkelt å se hvor man har en jobb å gjøre sier Gry Rønning, seksjonsleder kirurgisk intensiv Molde.

Kompetanseportalen skal implementeres og tas i bruk av alle ansatte i Helse Midt Norge gradvis fra 01. mai 2016 for å understøtte kompetanse og utvikling av medarbeidere til ansatte og ledere.