logo Helse Midt-Norge

Nytt styremedlem i Helse Midt-Norge

Kristian Dahlberg Hauge har bedt om å fratre vervet som styremedlem i Helse Midt-Norge RHF. Han er blitt erstattet av Odd Inge Mjøen.

Publisert 22.04.2021
Sist oppdatert 30.04.2023

Odd Inge Mjøen

Det var i foretaksmøtet tirsdag 20. april at det ble kjent at Kristian Dahlberg Hauge har bedt om å fratre vervet som styremedlem i Helse Midt-Norge RHF. Det var derfor behov for suppleringsvalg av nytt styremedlem frem til neste ordinære styrevalg på foretaksmøtet i januar 2022.

Odd Inge Mjøen ble oppnevnt som eieroppnevnt styremedlem for Helse Midt-Norge RHF. Mjøen er avtroppende fylkesrådmann i Trøndelag fylkeskommune.

Les (foreløpig) protokoll fra foretaksmøtet her

Her finnes en oversikt over det nåværende styret i Helse Midt-Norge RHF