logo Helse Midt-Norge

Tildeling av regionale forskingsmiddel for 2022

Samarbeidsorganet vedtok 61 tildelingar med ei kostnadsramme i overkant av 58 mill. kr.

Publisert 04.11.2021
Foto av forsker på laboratorium

Samarbeidsorganet vedtok i møte 3. november 2021 tildeling av søkbare regionale forskingsmiddel frå Helse Midt-Noreg til medisinske og helsefaglege prosjekt for oppstart i 2022.

Total søknadsmengde var i år på høgde med 2020, men tildelingspotten er større i år enn i fjor. Samarbeidsorganet vedtok 61 tildelingar med ei kostnadsramme i overkant av 58 mill. kr.

Sjå oversikt over alle tildelin​gane her

Det er utforma ein fagleg skriftleg respons på alle søknadane som har vore gjennom vitskapleg vurdering og søkjarane vil få tilsendt denne i løpet av dei nærmaste ukene.

Les meir på samarbeidsorganets nettsider