Hopp til innhold
logo
Et par solbriller

Samarbeidsorganet

Det regionale samarbeidsorganet er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

​Samarbeidsorganet drøfter saker av felles strategisk interesse for å løfte og styrke forskning, utdanning og innovasjon i regionen. Helsetjenesten er i stadig endring, og det er et mål at både utdannings- og forskningssektoren skal gjøre tjenesten rustet til å ta de utfordringene som kommer. Et viktig tiltak i denne sammenheng er utlysning og tildeling av midler bevilget av Helse Midt-Norge til forskning, innovasjon og utdanning i regionen.

Samarbeidsorganet består av et overordnet organ med to underutvalg; Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon, og Samarbeidsutvalg for utdanning.


Utlysning av midler

​Utlysning av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge R​​HF​

Samarbeidsorganet lyser årlig ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter. 
Utlysning av forskningsmidler fra Samarbeidsorganet for 2024 er nå tilgjengelig, og søknadfristen er 1. juni kl. 15:00. Tildeling vedtas i Samarbeidsorganet i november 2023. Se mer informasjon om utlysningen på våre nettsider for utlysningen.



Utlysning av midler for å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier​​​

Samarbeidsorganet lyser årlig ut utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier.
Forrige søknadsfrist var 1. desember 2022, og tildeling ble vedtatt i Samarbeidsorganet i februar 2023. 

Utlysning Clinical Academic Group​s (CAG)​

Gjennom såkalte Clinical Academic Groups – CAG, ønsker Samarbeidsorganet å stimulere til faglig samhandling på tvers av sektorene, med mål om bedre helsetjenester i regionen. ​​

Samarbeidsorganet finansierer ca. 400 pågående prosjekter innen forskning og innovasjon i regionen og følger prosjektene gjennom årlig faglig rapportering og kontroll av adressering i vitenskapelige publikasjoner som genereres av midlene. På våre forskningssider finner du viktig informasjon om tildelte midler, blant annet om rapportering, publisering og søknad om endringer i prosjekter. Merk at det alltid skal sendes inn søknad om endring i prosjekter ved avvik fra opprinnelig prosjektplan.

Viktig informasjon for deg som har fått midler fra Samarbeidsorganet

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon er etablert etter instruks fra Helse- og Omsorgsdepartementet. I følge instruksen skal samarbeidet mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen ivareta:

 • saker innen helseforskning og innovasjon av gjensidig interesse
 • universitetenes og høgskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av studenter
 • utdanning og forskning er i tråd med behovene i spesialisthelsetjenesten

Det regionale samarbeidsorganet har møter to ganger per år, der de drøfter overordnede strategiske saker som tas videre til de to underutvalgene: 

- Samarbeidsutvalg for utdanning
- Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon 

En viktig oppgave er utlysning og tildeling av midler til utdanning, forskning og innovasjon fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter i regionen. Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon legger frem innstilling om tildeling av forskningsmidler for vedtak i det regionale Samarbeidsorganet i november hvert år. Totalt forvalter Samarbeidsorganet ca. 228 mill. kr i 2018. Omtrent 25 % av midlene går til strategiske tiltak og infrastruktur, mens resterende midler tildeles etter utlysning.

Den engelske betegnelsen på Samarbeidsorganet er "The Liaison Committee for education, research and innovation in Central Norway".

Årshjul for Samarbeidsorganet og samarbeidsutvalgene (pdf)

Årsrapport 2021 for Samarbeidsorganet og underutvalgene (pdf)

Årsrapport 2020 for Samarbeidsorganet og underutvalgene (pdf)

Årsrapport 2019 for Samarbeidsorganet og underutvalgene (pdf)​​

Årsrapport 2018 for Samarbeidsorganet og underutvalgene (pdf)

Årsrapport 2017 for Samarbeidsorganet og underutvalgene (pdf)

Helse Midt-Norge RHF

 • Stig A. Slørdahl , administrerende direktør 
 • Björn Gustafsson, fagdirektør
 • Ruben Angell, konst. utdanningssjef
 • Siv Mørkved, assisterende fagdirektør (observatør)

St. Olavs hospital HF

 • Tom Christian Martinsen, viseadministrerende direktør
 • Håkon Skogseth, medisinskfaglig sjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Erik Solligård, fagdirektør

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Kjersti Grønning, forskningssjef

NTNU

 • Anne Borg, rektor (leder i 2023)
 • Toril Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping
 • Siri Forsmo, dekan, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Torstein Baade Rø, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Ingrid Schjølberg, dekan, Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk
 • Marius Widerøe, direktør, ​NTNU Helse

Høgskolene i Molde og Volda

 • Randi Bergem, dekan Høgskulen i Volda

Regionalt brukerutvalg, RBU

 • Snorre Ness, brukerutvalgsleder

Observatører

 • Forskningsrådet: Ole Johan Borge, avdelingsdirektør
 • Nord Universitet: Gøril Ursin, dekan
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Elin Høien Bergene, FoU-sjef
 • KS: Erik Eide, seniorrådgiver

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon behandler saker vedrørende forskning og innovasjon av felles interesse for Helse Midt-Norge og universitets- og høgskolesektoren. Utvalget administrerer utlysning av midler til medisinsk og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen på vegne av Samarbeidsorganet. Utvalget forbereder utlysning av forskningsmidler og legger frem innstilling for vedtak i Samarbeidsorganet i november hvert år.

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Siv Mørkved, assisterende fagdirektør (leder i 2023)

St.Olavs hospital HF

 • Rune Wiseth, klinikksjef
 • Hilde Pleym, klinikksjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • ubesatt, forskningssjef

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Kjersti Grønning, forskningssjef

NTNU

 • Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor nyskapning
 • Torstein Baade Rø, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Marius Widerøe, direktør NTNU Helse
 • ubesatt

Høgskolene i Molde og Volda

 • Anne Marie Mork Rokstad, Høgskolen i Molde, professor

Regionalt brukerutvalg, RBU

 • Anders Johnsen, brukerutvalgsmedlem

Observatører

 • Nord universitet: Kari Ingstad, prodekan forskning
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF, Elin Høien Bergene, FoU-sjef

Samarbeidsutvalg for utdanning sin fremste oppgave er å samarbeide om grunnutdanning, videre- og etterutdanning, og personal- og kompetanseutvikling.

Utvalget bidrar i de regionale og strategiske prosessene innen utdanning, og forbereder saker og understøtter arbeidet i det regionale samarbeidsorganet i henhold til mandat. Sentrale saker er vurdering av innhold, dimensjonering og endringer i utdanningene på grunnlag av behov i helse- og omsorgstjenesten i regionen. 

Medlemmer

Helse Midt-Norge RHF

 • Ruben Angell, konst. utdanningssjef (leder i 2023)

St. Olavs hospital HF

 • Birger Endreseth, ass. fagdirektør
 • Grete Ottersen Samstad, helsefaglig sjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Guro Berge, utdanningssjef

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Therese Troset Engan, HR og organisasjonssjef

NTNU

 • Toril Forbord, prodekan utdanning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Lennart Jølle, prodekan utdanning, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 • Nanna Sønnichsen Kayed, instituttleder, Institutt for psykisk helse

Nord Universitet

 • Ingjerd Gåre Kymre, prodekan utdanning

Høgskolen i Molde

 • Heidi Haavardsen, dekan

Regionalt brukerutvalg, RBU

 • Helge Hansen, brukerutvalgsmedlem

Observatører:

 • Studentrådet MH-fakultetet: Magnus Holm-Hagen, studenttillitsvalgt
 • KS: Leena Stenkløv, daglig leder Fosen Helse IKS

Fast møtende vara:

 • Høgskulen i Volda: Ellen Synnøve Aarseth, instituttleder


Sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@helse-midt.no


Mai Hege Stokke, rådgiver

Tlf. 936 33 380, epost: mai.hege.stokke@helse-midt.no​   


Dea Fostad Klinkby, rådgiver

Tlf. 402 27 295 epost: dea.fostad.klinkby@helse-midt.no


​Maria Tårland, rådgiver

Tlf. 974 13 368, epost: maria.tarland@helse-midt.no






Nytt fra Samarbeidsorganet

Sist oppdatert 30.04.2023
Fant du det du lette etter?