logo Helse Midt-Norge
Diagram

2024 for 2025

Regionale forskningsmidler

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) lyser årlig ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter.

Helse Midt-Norge RHF sine forskingsmidler skal være et insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forskning og oppbygging av forskingskompetanse i helseforetakene. Ved tildeling av forskningsmidler bidrar vi til å øke produktiviteten, nytten og kvaliteten på forskning i regionen.

Spørsmål angående utlysning av regionale forskningsmidler kan rettes til samarbeidsorganet@helse-midt.no

Sist oppdatert 05.04.2024