logo Helse Midt-Norge

Våre hovedoppgaver

De fire regionale helseforetakene i Norge har ansvar for spesialisthelsetjenesten i hver sin regionen. Vår oppgave er å sørge for god behandling, forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Behandling

Sykehusene våre skal gi deg den behandlingen du trenger når du blir syk eller skadet. Sykehus er forskjellige, de mindre lokalsykehusene har ikke like mange spesialister som de større sykehusene. Derfor vil du kunne bli sendt til behandling i en annen del av regionen enn der du bor. Sykehusene skal ha gode rutiner for samarbeid slik at du som pasient blir godt ivaretatt uansett om du får behandling lokalt eller må til et annet sykehus. Noen ganger kan det også passe bedre for deg som pasient å bli behandlet hos en av våre private tjenesteleverandører.

Velg behandlingssted

Mer  om utredning og behandling i Helse Midt-Norge

 

Forskning

Retten til å nyte godt av vitenskapelige fremskritt er en av grunnverdiene i det norske helsevesenet. Medisin og sykepleie er fag som hele tiden utvikles. Ny kunnskap gjør at pleie, arbeidsmåter og teknologi forbedres. Vi i de regionale helseforetakene har ansvar for å gi penger til forskere, og sørge for at de forsker på ting som gir direkte nytte i pasientbehandlingen. Det forskes mye i sykehusene våre, og i tillegg samarbeider vi med universiteter og høgskoler.

Mer  om forskning i Helse Midt-Norge

 

Utdanning

Sykehusene våre trenger de beste fagfolkene, og fagfolkene trenger å få den riktige kunnskapen slik at de kan gjøre en best mulig jobb fra første dag. Vi samarbeider tett med høgskolene og universitetene for at utdanningen av leger, sykepleiere og andre skal være så nyttig som mulig.

Mer  om utdanning i Helse Midt-Norge

 

Opplæring av pasienter og pårørende

Mange sykdommer eller skader gjør at du som pasient vil måtte tilpasse livet ditt til en ny situasjon. Alle sykehusene skal ha et godt tilbud om opplæring av både deg som pasient og dine pårørende for at du skal kunne leve med sykdommen din. Vi sørger for at alle opplæringsenhetene samarbeider, at de gir et like godt tilbud til alle, og at de som jobber der er oppdatert med den nyeste kunnskapen.

Mer om opplæring av pasienter og pårørende i Helse Midt-Norge

Sist oppdatert 02.02.2017