logo
En mengde mennesker

Vårt oppdrag

Alt om vårt oppdrag

  • Ambulanse i Midt-Norge

    Helse Midt-Norge RHF har ansvar for regionens ambulansetjeneste som også kalles prehospitale tjenester. Tjenestene i Midt-Norge er en del av sykehusforetakene. 

  • Behandling i utlandet

    Pasienter som ikke kan få behandling i Norge, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet etter Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-1b, 5.ledd.

  • For deg som har fått midler til utdanningsprosjekter

    Informasjon for deg som har mottatt utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF. Her finner du informasjon om krav til rapportering, retningslinjer og søknadsskjema for endring av tildelte midler, samt oversikt over tildelte utdanningsprosjekter.

Sist oppdatert 19.06.2017