logo Helse Midt-Norge
En mengde mennesker

Vårt oppdrag

Alt om vårt oppdrag

  • Behandling i utlandet

    Pasienter som ikke kan få behandling i Norge, har på visse vilkår rett til behandling i utlandet etter Pasient- og brukerrettighetsloven paragraf 2-1b, 5.ledd.

  • For deg som har fått midler til utdanningsprosjekter

    Informasjon for deg som har mottatt utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF. Her finner du informasjon om krav til rapportering, retningslinjer og søknadsskjema for endring av tildelte midler, samt oversikt over tildelte utdanningsprosjekter.

  • For deg som skal søke midler til utdanningsprosjekter

    Utdanningsmidler lyses ut på oppdrag fra Samarbeidsorganet. Under finner du utlysningen for 2024, med søknadsfrist 1. desember.

Sist oppdatert 19.06.2017