logo Helse Midt-Norge

Krav om lederforankring

Forankring i helseforetak

Det er et absolutt krav at alle søknader om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF er forankret i helseforetak.

Forankring i helseforetaket skal skje ved klinikksjef, som får en e-post med lenke til elektronisk forankringsskjema når søknaden leveres. Det forutsettes at søkere har avklart med klinikksjef at søknaden er forankret og innebærer et reelt samarbeid med klinikken, før søknadsskjema opprettes. Videre innebærer forankring at klinikksjef støtter at den eller de ansatte i klinikken som er involvert i prosjektet bruker tid på forskning. I noen tilfeller kan dette kreve at klinikken bidrar med midler eller ressurser, f.eks. frikjøp fra klinisk stilling. Vi ønsker at slike forhold skal være avklart på forhånd.

Klinikksjef skal bekrefte forankring via lenken, samt skrive en kommentar til søknaden, hvor det eksplisitt framgår at søknaden støttes. Frist for forankring ved klinikksjef er tre uker etter søknadsfrist. Det er søkers ansvar å følge med på at søknaden forankres innen fristen.

Forankring ved vertsinstitusjon

Dersom søker skal tilsettes ved annen institusjon enn den klinikken som er valgt som søkerinstitusjon (f.eks. en ph.d.-kandidat som skal tilsettes ved et institutt på NTNU), skal det i tillegg til forankring fra klinikksjef vedlegges et forankringsskjema fra egen leder (nivå: instituttleder eller lignende). 

Skjema for lederforankring ved vertsinstitusjon

Sist oppdatert 04.04.2024