logo Helse Midt-Norge

Innovasjonsstipend

Med innovasjon i Helse Midt-Norge menes: utvikling av nye produkter, tjenester eller organisasjonsformer som bidrar til en styrket helsetjeneste, i form av økt kvalitet, forbedrede arbeidsprosesser, økt sikkerhet for pasienter og ansatte, og på denne måten bidra til verdiskaping.

Det kan søkes i følgende stillingskategorier:

  • Innovasjonsrettet doktorgradsstipend
  • Innovasjonsrettet postdoktorstipend
  • Innovasjonsrettet forskerstipend

Alle krav, vilkår og retningslinjer som er gjelder for de «ordinære» stipendkategoriene gjelder også for de tilsvarende innovasjonsstipendkategoriene. Det som beskrives her kommer i tillegg.  

Vilkår for å søke

Innovasjon handler om å skape løsninger eller nyvinninger som er nyttige og dekker ett eller flere behov i helsetjenesten. Innovasjonsaspektet ved prosjektet skal være reelt, konkret og forskningsbasert.

Eksempler på innovasjon kan være utvikling av produkter og prosesser, eksempelvis metoder, materialer og utstyr for bruk i medisinsk forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering. Det kan også være utvikling av løsninger som kobler teknologi og tjenester eller metoder for effektivisering og modeller for ledelse og organisering.

Dersom du søker innovasjonsrettet stilling er det ikke anledning til samtidig å søke «ordinær» stipendstilling med identisk prosjektbeskrivelse.

Søknader innenfor denne kategorien blir vurdert av en separat komité og søkere til disse stillingene vil kunne bli innkalt til intervju før tildeling.

Krav til vedlegg - Innovasjonsstipend

Søknader om stillingsstipend i kategori innovasjon stiller samme krav til vedlegg som ved ordinære kategorier: doktorgradsstipend, postdoktorstipend og forskerstipend.

I innovasjonskategorien kreves det i tillegg en beskrivelse av innovasjonsaspektet i det aktuelle prosjektet. Det gjøres i skjemaet:

Sist oppdatert 05.04.2024