logo Helse Midt-Norge

Søknadsvurdering - kvalitet og nytteverdi

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorgentet) har vedtatt vurderingskriterier for vurdering av søknader om forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF. Disse følger nasjonale retningslinjer for søknader om regionale forskningsmidler, som spesifiserer at søknader skal vurderes etter vitenskapelig kvalitet og nytteverdi for pasient og helsetjeneste. Kvalitet og nytte skal likestilles i vurderingen. 

Vurderingskriterier for søknader om forskningsmidler​ (pdf)

Det er angitt flere underpunkter for hvert enkelt vurderingskriterium. Disse underpunktene er ment som eksempler på hva som kan inngå i vurderingen av det enkelte kriteriet.

Merk at de ulike delkriteriene vil vurderes opp mot den enkelte søknadskategori - for eksempel vil originalitet være særlig viktig for søknader om innovasjonsrettede stillinger.

Søknader vurderes med en karakterskala fra 1-5, der 5 er best. Det er utarbeidet en beskrivelse av karakterskalaen​, som også beskriver grensen for hva som er en støtteverdig søknad. ​

Sist oppdatert 18.03.2024