logo Helse Midt-Norge
En person som holder en tablett

Utdanningsmidler

​​Helse Midt-Norges utdanningsmidler er midler som etter årlig utlysning går til samarbeidsprosjekter mellom helseforetak og UH-sektoren for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudiene.


For deg som skal søke midler til utdanningsprosjekt

Hvert år lyser Helse Midt-Norge ut midler til utdanningsprosjekter. Her finner du informasjon om utlysningen og tilbud om workshop i søknadsskriving.
Les mer
Foto

For deg som har fått midler til utdanningsprosjekt

Her finner du informasjon om krav til rapportering, retningslinjer og søknadsskjema for endring av tildelte midler.
Les mer
Foto

Tildelte utdanningsprosjekter

Her finner du oversikt over tildelte utdanningsmiddelprosjekt med lenke til prosjektsammendrag for avsluttede prosjekter.
Les mer
Foto av lege og sykepleier
Sist oppdatert 23.08.2022