logo Helse Midt-Norge

Regional brukerkonferanse 2023

Regionalt brukerutvalg arrangerer sin årlige konferanse om brukermedvirkning i helse- og velferdstjenesten.

Helse Midt-Norge
Publisert 05.10.2023
Grafisk brukergrensesnitt

Tid:        16. og 17. november 2023. Oppstart med lunsj kl. 11.30 (lunsj til lunsj)
Sted:     Scandic Hell hotell, Værnes, Stjørdal
 
Tema for konferansen

Her finner du program.

Dag 1: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Dag 2: Kunstig intelligens

Opphold fra torsdag 16.11.23 til fredag 17.11.23 dekkes av Regionalt brukerutvalg.
Reise dekkes av det lokale brukerutvalg/brukerorganisasjon. Evt. opphold i forkant av konferansen må dekkes av det lokale brukerutvalg/brukerorganisasjon.

Påmelding
 
Påmeldingsfrist: 13. oktober 2023
 
Lenke til påmelding Regional brukerkonferanse 2023