logo Helse Midt-Norge

Feiret CAG-forskerne med egen markering

De to prosjektene som fikk CAG-tildeling i 2023, ble gjort stas på med blomster og diplom under en markering i Samarbeidsorganet fredag.

Publisert 09.02.2024
Sist oppdatert 05.03.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra venstre: Fagdirektør Björn Gustafsson, NTNU-rektor Tor Grande, professor Arnulf Langhammer, forsker Sigrid Anna Aalberg Vikjord, forsker Håvard Kallestad, adm.dir. Stig Slørdahl og professor Gunnar Morken. Foto: Helse Midt-Norge RHF

Det var i fjor høst at «BreatheCAG – Bridging REsearch and clinical practice for AsTHma and COPD» og «SCN CAG – Sleep and Chronobiology Network» ble tildelt CAG (Clinical Academic Groups) i det som var den femte tildelingen så langt.

Hva er CAG? Les mer her

CAG-ansvarlig og fagdirektør ved Helse Midt-Norge RHF, Björn Gustafsson, fortalte at det var stor begeistring i komiteen som hadde valgt ut prosjektene.

Leder for «BreatheCAG», LIS-lege og forsker Sigrid Anna Aalberg Vikjord, ga Samarbeidsorganet en kort innføring i det regionale prosjektet.

Stor helseutfordring

Obstruktive lungesykdommer som astma og KOLS, er blant våre største helseutfordringer og har store samfunnsmessige og økonomiske implikasjoner, fortalte Aalberg Vikjord. I Norge rammes 5-6 prosent av befolkningen av astma og 6-8 prosent av KOLS. Begge sykdommene bidrar vesentlig til økt sykelighet, dødelighet og bruk av helsetjenester.

CAG-en har som mål å møte de udekkede behovene i diagnostisering og behandling av astma og KOLS. Gjennom tverrfaglig forskningssamarbeid vil CAG-en fremme ny kunnskap og klinisk praksis, med mål om bedre pasientbehandling.

- På vegne av nøkkelmedlemmene i «BreatheCAG» vil jeg si tusen takk for tildelinga. Vi ser fram til å jobbe med dette videre, sa hun.

Betydelig helseproblem

Deretter var psykologspesialist og forsker Håvard Kallestad sin tur til å presentere «SCN CAG».

Prosjektet omhandler Søvn-Våkenhetsforstyrrelser (SVF), forstyrrelser av søvnkvalitet eller tidspunktet for søvnperioden, som er et betydelig helseproblem. I befolkningen generelt har 15 prosent SVF, mens ved psykiske-, nevrologiske- og alkoholmisbrukslidelser som behandles poliklinisk er forekomsten rundt 50 prosent, fortalte Kallestad.

Hos akuttinnlagte pasienter med psykisk lidelse er forekomsten enda høyere. SVF gir økt risiko for selvmord, vold og forlenget innleggelsestid.

Målet for CAG-en er å utvide eksisterende forskning på tvers av universitetet og helsetjenesten i regionen, og etablere nye samarbeid på et bredt spekter av temaer knyttet til SVF. Blant annet knyttet til søvn, angst, selvmordsforebygging, avhengighet, informatikk og dyremodeller.

Les mer om begge prosjektene via denne lenken

Her kan du lese om alle de fem CAG-tildelingene så langt