logo Helse Midt-Norge

Dette er det nye Regionale brukerutvalget

Ny RBU-leder Svein-Rune Johannessen gleder seg til å bidra med utvikling av helsetjenesten i Midt-Norge.

Publisert 18.01.2024
Sist oppdatert 25.06.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Foran: Daniela G. Rodrigues. Foran fra venstre: Svein-Rune Johannessen, Marthe K. Haugan, Grethe Dunfjeld, Audun Gautvik, Bengt G. Eriksson, Elin Foss Utseth. Bak fra venstre: Lars Peder Hammerstad, Jens Solem, Torbjørn Akersveen, Anders Johnsen og Kari Lene Valestrand. Foto: Helse Midt-Norge RHF

Styret i Helse Midt-Norge RHF oppnevnte i november 2023 fem nye medlemmer til regionalt brukerutvalg. Medlemmene er tilknyttet ulike brukerorganisasjoner og skal representere pasienter og pårørende i regionhelseforetaket.

Ny leder for RBU er Svein-Rune Johannesen som representerer SAFO/Norsk forbund for utviklingshemmede. Han har fra før én periode i utvalget.

- Det Regionale brukerutvalget har en usedvanlig viktig funksjon for pasienter og pårørende, som en konstruktiv rådgiver for utviklingen av helsetjenesten i hele Midt-Norge, sier Svein-Rune Johannessen.

Jobber på systemnivå

Johannessen sier RBU har mye å bidra med, både med tanke på å utvikle tjenesten ut fra et brukerperspektiv, og enkelte ganger som et korrektiv .

- Vår jobb blir å hente inn erfaringer fra pasienter, pårørende og deres organisasjoner. Det skal gis en sentral plass. Men det er viktig å presisere at vi representerer helheten. Vi jobber på systemnivå og skal ikke gå inn i enkeltsaker, sier Johannessen.

Johannessen erstatter Snorre Ness som gikk av som leder på tampen av 2023.- Ness begynte i RBU i 2010 og var leder fra 2012. Han er nå en del av brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag.

Rådgivende organ

I retningslinjene for RBU heter det blant annet at brukerutvalget skal være «et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker av strategisk karakter som angår tilbudet til pasienter og pårørende i virksomhetsområdet».

Videre heter det at RBU skal «bidra til å oppnå helsetjenester av god kvalitet uavhengig av alder, kjønn, bosted etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonsnedsettelse».

De nye medlemmene i RBU er:

Daniela Gutierez Rodrigues (SAFO/Norges handikapforbund Trøndelag)
Kari Lene Valestrand (FFO/MS-Forbundet)
Audun Gautvik (FFO/Mental helse)
Lars Peder Hammerstad (FFO/Norsk Revmatikerforbund)
Elin Foss Utseth (Kreftforeningen)

Les mer om brukermedvirkning på våre nettsider