logo Helse Midt-Norge

Lyser ut regionale forskningsmidler til prosjekter i 2025

Vi lyser ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter for oppstart i 2025. Søknadsfrist er 3. juni klokken 15.00.

Publisert 09.04.2024
Sist oppdatert 26.04.2024
En ung gutt som ser gjennom et mikroskop

Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF og Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) ut midler til regionale forskningsprosjekter innen medisin og helse. Årets utlysning er nå tilgjengelig på våre nettsider om Regionale forskningsmidler.

Les: Regionale forskningsmidler

Utlysningen er åpen for ansatte i helseforetakene, ved universiteter/høyskoler og ved private aktører i samarbeid med helseforetak.  

Endringer i utlysningen i 2024

I utlysningen som publiseres nå i 2024 vil du se endringer i søknadskategoriene doktorgradsstipend, postdoktorstipend og forskerstipend. Til forskjell fra tidligere utlysninger er det nå kun hovedveileder som kan stå som søker i kategori doktorgradsstipend. Endringen likestiller nå de tidligere kategoriene kjent kandidat og ukjent kandidat, og vurderingen skal i hovedsak vektlegge veileder og fagmiljø i vurdering av kandidat. Det vil fremdeles være mulig å søke om kjent eller ukjent kandidat.

I kategorien postdoktorstipend åpnes det nå for at en prosjektleder kan søke om ukjent postdoktorkandidat. Ved innvilget søknad stilles det krav om at stillingen som hovedregel skal lyses ut eksternt.

For hver stilling bevilges det en rundsum midler som skal dekke lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og driftsmidler. For søkere i kategori forskerstipend gis det fra i år et påslag på 20 prosent på stipendsatsen for å dekke de kostnader som følger et forskerstipend.

I tillegg til endringene i stillingskategoriene bes søkere være oppmerksom på at det er gjort endringer i kategorien utenlandsopphold.

Søknadskategoriene

Det lyses ut forskningsmidler innenfor følgende søknadskategorier:

  • Stillingsstipend: doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstipend, og innovasjonsrettede stillingsstipend i nevnte kategorier
  • Prosjektmidler
  • Utenlandsopphold

Søknadsfrist er 3. juni klokken 15.00.

Stipendstillingene har en varighet på inntil 3 år og det kan søkes om ekstra driftsmidler og midler til utenlandsopphold i alle stillingskategorier. Det er den ansettende institusjon som er ansvarlig for å følge gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk for tilsetting av kandidater i stipendstillinger bevilget av Samarbeidsorganet. Gjeldende føringer for utlysningen og søknadskategoriene finner du på våre nettsider om Regionale forskningsmidler.

Informasjonsmøter

I forbindelse med utlysningen av regionale forskningsmidler arrangeres det digitale informasjonsmøter som alle potensielle søkere oppfordres til å delta på:

Tildeling og søknadsprosess

Beskrivelse av vurderingsprosessen og den faglige vurderingen ligger nå tilgjengelig på nett. Tildeling vedtas av Samarbeidsorganet i november og søkere vil få beskjed hvorvidt søknaden har fått tildeling eller ikke i løpet av november/ desember.

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon, som forbereder og følger opp årlig utlysning av forskningsmidler, ser fram til å se mange gode søknader om forskningsmidler og ønsker seg prosjekter som utvikler og tar i bruk kunstig intelligens. PS

Kontakt

Har du spørsmål til utlysning om regionale forskningsmidler, kan du kontakte sekretariatet for Samarbeidsorganet på e-post Samarbeidsorganet@helse-midt.no