Hopp til innhold
logo

Prosjekter

Mye av det som iverksettettes av nye tiltak og forbedringsarbeid i vår region vil være organisert som et tidsbegrenset prosjekt. Aktiviteten kan pågå over flere år og ha stor betydning for både den enkelte pasient og helsearbeider.

​Nedenfor vil du finne informasjon om ulike prosjekter som pågår eller er gjennomført i regi av Helse Midt-Norge.

 

Screeningprogram tarmkreft

Norge har høyere forekomst av tarmkreft enn de fleste land i Europa og tarmkreft er den nest hyppigste kreftformen både for menn og kvinner. Derfor er det nå startet et nasjonalt tarmscreeningprogram, med tilbud om screening til 55-årige kvinner og menn i Norge
Finn ut mer om tarmscreeningsprogrammet
Foto: Illustrasjonsfoto

Ny finansieringsmodell

Helse Midt-Norge har iverksatt arbeid for å oppdatere modellen for å fordele inntekter mellom helseforetakene i regionen. Bakgrunnen er at den nasjonale modellene for å fordele inntekter mellom de fire helseregionene blir endret. For å sikre åpenhet og innsyn i arbeidet har vi etablert en egen temaside.
Les mer på temasiden
Illustrasjon av kontorbygninger

Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag

Målet med arbeidet er å styrke tjenestetilbudet og kvaliteten på pasientbehandlingen for befolkningen i Trøndelag. Eventuelle endringer i helseforetaksstrukturen vil komme som en følge av dette.
Les mer på temasiden
Illustrasjonsbilde tannhjul

Helseplattformen

Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny løsning for elektronisk pasientjournal i helseforetak og kommuner i Midt-Norge. Programmet er også en regional utprøvingsarena for den nasjonale målsettingen «Én innbygger - én journal».
Les om prosjektet Helseplattformen
Helseplattformen logo

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Styra for Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Noreg har vedteke eit nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal (SNR). Det skal erstatta Molde sjukehus og Kristiansund sjuekhus og skal etter planen stå ferdig i 2021/2022. Som del av prosjektet skal det planleggast med eit akuttsjukehus på Hjelset og eit godt poliklinisk tilbod/distriktsmedisinsk senter i Kristiansund.
Les om sjukehusbygginga
Illustrasjon av sykehuset

Fremragende helsetjeneste: Strategi 2030

Helse Midt-Norge må ha strategier, kultur, lederskap og medarbeidere som møter utofrdringene til det beste for pasientene. Strategi 2030 skal være vår rettesnor for utvikling og prioriteringer i årene som kommer.
Les om Strategi 2030
Illustrasjon

eHelse

eHelse-prosjektet ser på mulighetene til å bruke IT-løsninger på smartere måter for at helsepersonell og pasienter skal kunne...
Les mer om eHelseprosjektet
En gruppe mennesker som går i et rom med en vegg med blå design

Kreftomsorg

​1.januar 2015 ble det innført pakkeforløp for kreft. Formålet med pakkeforløp er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.
Les mer om kreftomsorg i Midt-Norge
En gruppe mennesker som går i en skog

Ambulansedrift i Midt-Norge

I Midt-Norge er de helseforetakene som driver ambulansetjenesten, en oppgave de overtok fra private drivere i 2013.
Les mer om hvordan ambulansetjenesten er organisert i vår landsdel
Diagram
Sist oppdatert 30.04.2023
Fant du det du lette etter?