logo Helse Midt-Norge

Oppstart og prosjektendringer

Tildeling av forskningsmidler vedtas av Samarbeidsorganet i november i søknadsåret, og gjelder fra 1. januar i påfølgende år. Det stilles krav om at stillingen eller prosjektet har oppstart innen 1. oktober påfølgende år.

Tildelingen gis i tråd med innholdet i søknaden. Ved endringer i prosjekt er mottaker av tildelingen forpliktet til å melde fra om dette til sekretariatet for Samarbeidsorganet. Du finner mer informasjon om hva som skal informeres og hva som skal søkes om, samt hvor, på våre nettsider.

Ved spørsmål skal sekretariatet kontaktes: samarbeidsorganet@helse-midt.no

Sist oppdatert 04.04.2024