logo Helse Midt-Norge

Høring

Utkastet til regional utviklingsplan for Helse Midt Norge RHF har vært ute på høring og det har kommet inn 29 høringssuttalelser. Nedenfor kan du lese høringssvarene i sin helhet.

Høring

Helse Midt-Norge har sendt på høring forslag til regional utviklingsplan 2023-2026
Mer om utviklingsplanarbeidet
Illustrasjonsfoto
​​Høringsfrist var 1.november 2022
Høringssvarene gir i stor grad tilslutning til beskrivelse av drivere og veivalg. Det har òg kommet innspill til forbedringer og ulike synspunkt aktørane ønsker å fremme ut i fra sine ståsteder. Prosjektet jobbar videre med innspillene, og oppdaterer utviklingsplanen fram til saksfremlegg og vedtak i styremøtet 15. desember 2022. 
Høringsutkast regional utviklingsplan.pdf
Høringsbrev.pdf
Høringsinstanser.pdf

Har du spørsmål om høringen?

Ta kontakt på e-post:  sverre.midthjell@helse-midt.no

Høringssvar
Høringssvar blir publisert fortløpende under​
​​Sist oppdatert 22.11.2022