logo Helse Midt-Norge

Laboratoriehåndbøker i Helse Midt-Norge

Laboratorie-/brukerhåndbøkene gir veiledning i prøvetaking og oversikt over analyser og undersøkelser som utføres ved laboratoriene i Helse Midt-Norge. Informasjonen er primært rettet mot helsepersonell.

Sist oppdatert 23.02.2022