logo Helse Midt-Norge

Flere vaksinedoser til helsepersonell i Midt-Norge

Helse Midt-Norge får til sammen 6800 vaksinedoser til bruk på helsepersonell i uke 22 og 23.

Publisert 24.05.2021
Bilder av helsepersonell med munnmaske

De 6800 vaksinedosene vil bli fordelt over to uker, og brorparten av dem skal gå til helseforetakene i regionene, forteller fagdirektør Bjørn Gustafsson i Helse Midt-Norge RHF.

- Vaksinene dekker en betydelig del av det totale behovet for vaksiner til våre ansatte med klinisk tjeneste. Totalt er behovet beregnet til 8700. Kommunens vaksinasjonsprogram vil pågå parallelt og avhjelpe oss, sier Gustafsson.

fagdirektør Bjørn Gustafsson i Helse Midt-Norge RHF

Fagdirektør Bjørn Gustafsson i Helse Midt-Norge RHF

Vaksiner til private helseaktører

Det vil også bli satt av doser til private helseaktører som har avtale med Helse Midt-Norge. Disse får doser basert på egen prioritering.

Gustafsson bemerker at det er et stort antall ansatte i Helse Midt-Norge som ikke direkte arbeider med pasientarbeid. Disse vil ikke få tilbud om vaksiner i denne omgangen.