logo Helse Midt-Norge

Flere vaksinedoser til helsepersonell

Den økende smitten i Norge fører til endringer i vaksinestrategien og gjør at helsepersonell i spesialisthelsetjenesten får 24 000 ekstra vaksinedoser. Helse Sør-Øst og Helse Vest får 15 000. Helseforetakene i Midt-Norge er tildelt 2604 doser de to neste ukene.

Publisert 23.03.2021
Sist oppdatert 30.04.2023
Illustrasjonsfoto

I Helse Midt-Norge settes den denne uken (uke 12) 546 doser Pfizer-vaksine til helsepersonell i risikogruppen og de over 65 som inntil nå ikke har blitt vaksinert.

Neste uke (uke 13) skal det settes 2.058 doser Pfizer-vaksine. Alle doser er førstedose, dose 2 til de som vaksineres nå blir tilsendt senere.


Flere vil bli prioritert 
Spesialisthelsetjenesten har i dag ikke nok vaksiner til å vaksinere alle ansatte og det er fortsatt ansatte i gruppen kritiske funksjoner som ennå ikke har fått tilbud om vaksine. Disse blir nå prioritert først. Samtidig starter nå vaksinasjonen av ansatte over 65 år og de med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp slik det er definert av FHI. I tillegg vil avtalespesialister og private aktører som har avtale med Helse Midt-Norge bli med i prioriteringen i denne runden.
 - Private tilbydere vi har avtale med er bedt om å sende egen prioritering til RHFet, og så tar vi tar utgangspunkt i denne, men prinsippet er at personell som er kritisk for å ivareta oppdraget til spesialisthelsetjenesten prioriteres først, sier fagdirektør Bjørn Gustafsson i Helse Midt-Norge RHF.


Illustrasjonsfoto

Fagdirektør Bjørn Gustafsson i Helse Midt-Norge RHF

Kun ti prosent er fullvaksinert i Helse-Midt Norge

Hittil er i underkant av 2.500 ansatte fullvaksinerte i Helse Midt-Norge.  Totalt så har 2.472 ansatte fått to doser av Pfizer vaksinen og 4.900 ansatte fått første dose av AstraZeneca.

Gustafsson skulle gjerne ha kommet mye lenger med vaksineringen av helsepersonell, men understreker at det er gjort en grundig prioritering av de vaksinene man har fått og har sett det som helt nødvendig at driftskritisk helsepersonell i akutt og intensivfunksjoner har fått vaksiner først.

 - Tilstrekkelig med helsepersonell er den største utfordringen regionen har og da er det svært viktig at våre ansatte gis prioritet og blir vaksinert. Nå skal 2604 vaksinedoser settes i løpet av de kommende ukene og disse nye dosene gjør at langt flere blir vaksinert, selv om vi skulle gjerne ha sett at det var mange flere. Etter leveransene vi får i denne omgangen så mangler vi fortsatt vaksiner til over 10000 ansatte i regionen, sier Gustafsson.
 
Helse Midt-Norge RHF kommer tilbake med mer informasjon så fort vi får beskjed fra FHI om videre vaksineleveranser.