logo Helse Midt-Norge

Grønn beredskap

Helse Midt-Norge RHF innfører Grønn beredskap mandag 15. november. Begrunnelsen er behov for tettere oppfølging, samhandling og rapportering fra helseforetakene når smittetallene øker i regionen.

Publisert 15.11.2021
Sist oppdatert 22.12.2021