logo Helse Midt-Norge

Nye ansattrepresentanter i styret

De nye styremedlemmene er valgt basert på liste som ble innlevert av konserntillitsvalgte og konsernverneombud. Medlemmene sitter i to år fra 1. mars 2021 

Publisert 20.01.2021
Sist oppdatert 25.01.2021
 
Oversikt over nye ansattrepresentanter i styret i Helse Midt-Norge RHF
Nr Etternavn Fornavn Foretak Arbeidssted Foreslått av
1 Solberg Anita St. Olavs hospital HF Klinikk for akutt og mottaksmedisin Norsk Sykepleierforbund
2 Brudeseth Tore Helse Møre og Romsdal HF Psykisk helsevern Fagforbundet
3 Jarosch-Von Schweder Lindy St. Olavs hospital HF Divisjon psykisk helse Den Norske Legeforening
4 Selmer Jørgen Helse Nord-Trøndelag HF Akuttmottaket Sykehuset Levanger Norsk sykepleierforbund
5 Grydeland Frank Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos YS
6 Garshol Grete Enge Helse Møre og Romsdal HF Kristiansund sykehus SAN
7 Næs Siri Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus Den Norske Legeforening
8 Tranø Geir St. Olavs hospital HF Psykisk helsevern Fagforbundet
Les om styret i Helse Midt-Norge RHF