logo Helse Midt-Norge

Prosjektgruppa har levert sin rapport

Rapporten skal behandles i styringsgruppa onsdag. Adm. dir. Stig Slørdahl vil legge saken fram for styret, med tanke på å sende saken ut på høring før den legges fram til beslutning.

Publisert 15.01.2021
Sist oppdatert 30.04.2023
Et nærbilde av et forstørrelsesglass

Denne uka mottok styringsgruppa prosjektrapporten fra prosjektgruppa som har jobbet med utredning av helseforetaksstrukturen i Trøndelag.

Gjennom fire samlinger i fjor høst veide prosjektgruppa fordeler og ulemper med sammenslåing opp mot kvaliteten og tilbudet som gis i dag. Torsdag 17. desember la prosjektleder fram oppsummeringen av gruppas innstilling for styret i Helse Midt-Norge RHF.

LES OGSÅ: Fusjon eller forsterket samarbeid – hva er best for pasientene?

LES OGSÅ: - Mer forpliktende samarbeid mellom St. Olav og HNT

Styrket samhandling heller enn fusjon

I rapporten står det at et prosjektgruppas flertall på 24 (av totalt 29 deltagere) anbefaler ikke sammenslåing/fusjon av St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF. I stedet anbefaler de styrket samhandling mellom St. Olavs hospital HF og de andre helseforetakene i Helse Midt-Norge:

«St. Olavs hospital er hele regionens universitetssykehus og må ha de samme forpliktelser ovenfor Helse Møre og Romsdal HF som overfor Helse Nord-Trondelag HF for å styrke kvaliteten på helsehjelpen i hele regionen», heter det i rapporten.

Les hele rapporten her (PDF)

LES OGSÅ: Innstilling: Anbefaler forpliktende samhandling, ikke fusjon

Bakgrunnen for utredningen er sammenslåingen av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med regionreformen, og om dette burde få konsekvenser for helseforetakene St Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF.

Videre tidsramme

Rapporten skal behandles i styringsgruppa onsdag. Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdahl vil deretter legge saken fram for styret, med tanke på å sende saken ut på høring før den legges fram til beslutning. Høringsperiode blir trolig fra 1. mars 2021 med høringsfrist 1. juni 2021.

Deretter blir det styrebehandling i de berørte helseforetak, før styrebehandling i Helse Midt-Norge RHF etter høringsrunden i juni 2021. En eventuell behandling i Helse- og omsorgsdepartementet vil komme etter styrevedtak i Helse Midt-Norge RHF.

Bjarte Reve fra Considium er ekstern prosjektleder for arbeidet.

Les mer om utredningen på vår informasjonsside

Vil du motta nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge RHF én gang i uka? Meld deg på her!