logo Helse Midt-Norge

Tildeling av kontrakter for pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag

Helse Midt-Norge RHF har etter en åpen anbudskonkurranse tildelt pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF sitt opptaksområde til følgende leverandører

Publisert 28.01.2021
Sist oppdatert 30.04.2023


KontraktsområdeKommunerLeverandør
Område 1Stjørdal, Meråker, Frosta, Levanger, Inderøy, Verdal og SteinkjerBusscharter.no AS
Område 2Namsos, Flatanger og OverhallaNamdal Taxi AS
Område 3Nærøysund og LekaGhanam
Område 4Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Lierne og SnåsaTaxi Midt-Norge Transport AS
I avtalene stilles det tydelige krav til kvalitet. Dette gjelder blant annet krav knyttet til tjenesteutførelse, kompetanse, opplæring, og kjøretøy samt krav om tilstrekkelig kapasitet og reduksjon av miljøskadelig utslipp. Ivaretakelse av disse kravene vil sikre en god tjeneste for pasienter med behov for tjenesten i avtaleperioden.
 
Det ble i konkurransen vist stor interesse med mange tilbydere på flere av kontraktsområdene.
 
Etter tildelingen er det en karensfrist på ti dager før avtalene kan underskrives.
Oppstart for de nye kontraktene vil være 7. april 2021 med en varighet på to år og videre to opsjoner på forlengelse i inntil tolv måneder hver gang.