logo Helse Midt-Norge

Vi planlegger framtida nå

Det pågår nå et arbeid med å lage utviklingsplaner i helseforetakene i regionen. Planen skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene, etter nasjonale og regionale føringer. Hvilken retning må vi ta for å møte samfunnets samlede behov for helsetjenester i framtida? Hvordan skaper vi pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer, riktige bygg og utstyr?

Publisert 30.04.2023
En gruppe mennesker som står

​Hvordan jobber vi med utviklingsplan?

Det er etablert en regional prosjektorganisasjon for samordning av planarbeidet, med administrerende direktør som prosjekteier. Selve utarbeidelsen er en del av de regionale helseforetakenes samlede planansvar. Helseforetakene skal legge frem utviklingsplaner for 2023-2026 for foretaksmøte innen utgangen av februar 2022.

Vi har en temaside hvor du kan følge prosessen, se hvem som er involvert, hvilke tema det jobbes med samt få en oversikt over fremdriften og når planen skal være klar.