logo Helse Midt-Norge

Bestiller systemrevisjon av Helseplattformen

Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om at styret for Helseplattformen AS umiddelbart gjennomfører en systemrevisjon om nødvendig med ekstern bistand.

Publisert 09.03.2023
- Som eier trenger vi en grundig systemrevisjon av Helseplattformen om nødvendig med ekstern bistand. Det er svært beklagelig at vi gang på gang har fått negative overraskelser. Slik kan vi ikke ha det. Vi må være sikker på at alt nå kommer på bordet, sier adm.dir. Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

​En systemrevisjon vil være en grundig gjennomgang av hvordan systemet fungerer, hvordan det styres og at det er i tråd med de krav som er satt. Styret har en klar forventning om at det nå gjøres en bred gjennomgang og at omfang og metode avklares gjennom eierdialogen.