logo Helse Midt-Norge

Dialog om veien videre

Innføring av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal i april 2024 vil kreve målrettet innsats og samarbeid for å redusere pasientrisiko og gjennomføring av opplæringstiltak og øvrige forberedelser. Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF er i dialog om veien videre.

Publisert 15.12.2023
Logo, ikon

Det regionale styret gjorde onsdag 13. desember vedtak om å fastholde plan for innføring av Helseplattformen i april for sykehusene i Møre og Romsdal. Det har skapt mye uro og frustrasjon blant ansatte i helseforetaket. Nå varsler de to administrerende direktørene, Olav Lødemel (HF) og Stig A. Slørdahl. (RHF), at det blir et tett samarbeid rundt oppgavene som venter.

- Vi må ta utgangspunkt i den risikovurderingen som er gjort i Helse Møre og Romsdal. Det er nå viktig at vi lykkes med å gjennomføre risikoreduserende tiltak for en trygg innføring og de tiltakene som skal til for å forbedre helseplattformløsningen. Det vil være umulig å gå på lufta med en ny journalløsning uten at vi ser at risikoen er redusert og håndterbar, sier Slørdahl.

Han understreker at det er det lokale helseforetaket som har ansvar for at pasientsikkerheten blir ivaretatt.

Må mobilisere ansatte

- Vi har allerede innledet en dialog om hvordan vi nå går videre etter vedtaket i det regionale styret, sier Olav Lødemel.

- Ledere og tilsette i Helse Møre og Romsdal har helt fram til nå forberedt oss for innføring av Helseplattformen. Disse planene blir nå satt ut i livet. Det blir en utfordring å mobilisere ansattes pågangsmot og tiltro til Helseplattformen. Det er derfor viktig for meg at vi forsetter det gode partssammensatte samarbeidet. Nødvendige tiltak må synliggjøres og iverksettes for å redusere risiko, avvikene som Helseplattformen fortsatt sliter med må også lukkes, sier Lødemel.

Helseplattformen AS har laget en oversikt over hvilke endringer i løsningen som er forventet å være på plass før Helse Møre og Romsdal skal på lufte med ny journalløsning i slutten av april. Dette er sammenfattet i et eget notat som ligger tilgjengelig her.