logo Helse Midt-Norge

Ekstraordinært styremøte

Det blir et ekstraordinært styremøte i Helse Midt-Norge RHF på torsdag for å følge opp arbeidet med Helseplattformen og effektuere bestillingen fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerhol gitt i foretaksmøte fredag 27. oktober.

Helse Midt-Norge RHF
Publisert 27.10.2023
Styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF

- Midt Norge har gjennom Hemit HF og Helseplattformen AS to sterke IKT-miljøer som blir viktige for å lykkes med digitalisering og samhandling innen helsetjenesten i vår region framover. Vi skal legge en prosess for å sikre samordning og forsterket innsats for å lykkes med innføring av Helseplattformen i sykehus, kommuner og for fastleger, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.

Han varsler ekstraordinært styremøte og foretaksmøter i regionens helseforetak og det arbeides også med å forberede en ekstraordinær generalforsamling i Helseplattformen AS. Det blir viktig å sikre god involvering av ansatte og kommuner framover.