logo Helse Midt-Norge

Endret innføringsplan vedtatt

Helseplattformen vil være et viktig bidrag for å gi helsetjenesten i Midt-Norge nye måter å samhandle på. Et felles journalsystem er et kvantesprang for utvikling av helsetjenester og til stor nytte for innbyggerne. For å sikre kvalitet på løsningen gir vi nå sykehusene litt bedre tid, men vi har ikke tenkt å endre kurs, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.

Publisert 26.01.2023
​Torsdag ettermiddag konfirmerte styret for det regionale helseforetaket den reviderte framdriftsplanen for innføring av Helseplattformen ved sykehusene i regionen, men justeringen har ingen betydning for det som så langt har vært en vellykket utrulling i de til nå sju kommunene som har tatt i bruk Helseplattformen. Det ligger planer og dato for utrulling for ytterligere 12 kommuner i løpet året.

Endring for sykehusene

St. Olavs hospital tok løsningen i bruk i november 2022 og det settes nå datoer for når feilretting og nødvendig optimalisering og opplæring skal være gjennomført. Det er dette som gjør at oppstart for Helse Nord-Trøndelag flyttes til 4. november og for Helse Møre og Romsdal blir datoen 27. april neste år.

Illustrasjonsfoto

Styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF

 - Det gjøres en formidabel jobb ved St. Olavs hospital for å komme tilbake på normalt nivå og sikre god pasientbehandling. Innkjøringsproblemene har ført til noe lengre ventetid og det har vært meldt avvik som nå blir fulgt opp med tilsyn for å klarlegge årsakssammenhenger. Sykehuset er fortsatt i en presset situasjon med mange innlagte pasienter og høy belastning på de ansatte, og det gjøres mye for at dette ikke skal gå ut over pasientsikkerheten. Det er derfor gledelig at det nå rapporteres om at feilrettingen gir resultater og at det er satt konkrete datoer for det som gjenstår, sier Mjøen.

Økonomisk usikkerhet

​Det er fortsatt for tidlig å sette to streker under hva utsettelsen for sykehusene vil koste. Fullstendig oversikt over konsekvenser av utsettelsen foreligger ikke. Styret ba om at det utarbeides forslag til en budsjettramme for gjenståendearbeid i hovedprosjektet. I tillegg vil styret få mer informasjon i sitt møte i februar om merkostnader som St. Olavs hospital har hatt siden oppstarten i november. 
 - Vi må finne løsninger på økonomien innenfor de økonomiske rammene vi rår over. Det vil bli krevende, men det viktigste nå er å få oversikt for St. Olavs hospital. Derfor er det arbeidet som nå gjøres for å rydde og kvalitetssikre aktivitetstall av stor betydning, sier Mjøen.

Her finner du sakspapirer og protokoll​ fra styremøtet