logo Helse Midt-Norge

Foretaksmøter avholdt

Fredag 17. februar 2023 ble det avholdt Helse Midt-Norge foretaksmøter for helseforetakene i vår region. 

Publisert 17.02.2023
Bilder av Helse Midt-Norge-logo

Samme dag ble det også gjennomført foretaksmøter for de regionale helseforetakene i Norge i regi av Helse- og omsorgsdepartementet.

Protokoll for foretaksmøtene i Helse- og omsorgsdepartementet gjøres tilgjengelig her på departementets hjemmeside.

Styringsdokumenter for 2023 og protokoll fra foretaksmøtene som Helse Midt-Norge RHF har gjennomført med helseforetakene i vår region legges ut her på vår styreadministrasjon.​