logo Helse Midt-Norge

Invitasjon til markedsdialog

Det inviteres til markedsdialog i forbindelse med anskaffelse av tjenesten InnoMed.

Publisert 09.03.2023
abstrakt illustrasjonsbilde av en dataskjerm
InnoMed skal være et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon innen helsesektoren, der målet er å spre kunnskap og kompetanse om tjenesteinnovasjon på tvers av helsetjenestene. Dette skal skje i form av blant annet prosessveiledning til helseforetak og kommuner, og innovative og brukervennlige løsninger for å dele kunnskapen og gevinster fra vellykkede tjenesteinnovasjoner med hele landet.

Fokuset ligger på prosjekter som involverer prioriterte pasientgrupper med behov for helsetjenester på tvers av kommuner og helseforetak.

Tjenesten for drift og videreutvikling av InnoMed innebærer en sekretariatsfunksjon og innovasjonsrådgivere.

Markedsdialogen er en del av forarbeidet for anskaffelsen og gjennomføres fordi Oppdragsgiver ønsker få innspill til anskaffelsen. Som et ledd i denne prosessen inviteres leverandører av prosessveiledning i tjenesteinnovasjon til å gi innspill til anskaffelsen.


Les utlysningen i sin helhet her​ (PDF)